Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja internet stranice Club Adriatic d.o.o

Uvodne odredbe

Korištenjem internet stranice Club Adriatic d.o.o. https://www.club-adriatic.hr/, smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s Uvjetima korištenja internet stranice te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju, uključujući odredbe o obradi podataka i pravila u vezi s kolačićima. Ukoliko se kojim slučajem ne slažete sa ovim Uvjetima korištenja, u potpunosti ste slobodni ne koristiti ovu internet stranicu. U tom slučaju informacije kao i rezervaciju/kupnju naših usluga možete dobiti/izvršiti posredstvom drugih medija. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranici https://www.club-adriatic.hr/ ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati bez izričitog pismenog pristanka Club Adriatic d.o.o. Korisnik prihvaća sve eventualne rizike koji nastaju korištenjem ove internet stranice, te prihvaća koristiti sadržaj ove internet stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Sadržaji na internet stranicama Club Adriatic d.o.o. dostupni su samo osobama koje mogu sklopiti pravno obvezujući ugovor prema važećem zakonu, što znači da nisu dostupni maloljetnim osobama. Korištenjem ove stranice izjavljujete da ste suglasni sa korištenjem ove stranice kao i za sklapanje pravno obvezujućih odnosa za obveze koje mogu nastati korištenjem ove stranice.

Uvjeti korištenja i odricanje/ograničenje odgovornosti

Club Adriatic d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana uz korištenje ove internet stranice, za bilo koje radnje korisnika nastale uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internet stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internet stranice. Club Adriatic d.o.o. zadržava pravo promijeniti sadržaj internet stranice (ili uvjete korištenja ove internet stranice) u bilo kojem trenutku, bez bilo kakvih ograničenja i/ili odgovornosti. Promjene stupaju na snagu danom objave na ovoj stranici. Club Adriatic d.o.o. nastoji održati sve funkcionalnosti internet stranice, no ne jamči niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice kao ni za štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranice. Informacije koje Club Adriatic d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Ova internetska stranica sadržava dokumente, podatke, informacije i poveznice na druge internetske stranice kreirane od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati no Club Adriatic d.o.o. ne odgovara za sadržaj niti raspoloživost drugih stranica na koje se upućuje poveznicama.

Vlasništvo i zaštita autorskih prava

Ova internet stranica i sadržaj na ovoj internet stranici vlasništvo je Club Adriatic d.o.o. i kao takva/takav zaštićena/zaštićen je autorskim pravima. Pojedini elementi mogu biti u vlasništvu trećih osoba, no u tom slučaju Club Adriatic d.o.o. raspolaže pravom korištenja. Dokumenti, podaci, informacije, fotografije i/ili video materijali te dizajn logotipa Club Adriatic d.o.o. objavljeni na  stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Club Adriatic d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Club Adriatic d.o.o. i/ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, informacije, fotografije i/ili video materijali te dizajn logotipa Club Adriatic d.o.o. objavljeni na ovoj internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela internet stranice bez dozvole smatra se kršenjem autorskih prava.

Mjerodavno pravo

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivom pravu mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja ove stranice. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetne stranice ili u vezi s njom.

Check Availabity

1 Room , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens